Jin Houngfuh (Chuzhou) Conveying Equipment Co., Ltd.

Booth #N6039

Spiral Chute

Contact Exhibitor


Jin Houngfuh (Chuzhou) Conveying Equipment Co., Ltd.
No. 345, Suzhou Rd.
Chuzhou (East Zone)
Anhui,
China, PRC

Phone: 86-550-3075885
Fax: 86-550-3789372